Πάνελ πυροπροστασίας για κουφώματα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς διαστέλλονται και παράγουν μια αφρώδη ουσία.

Το Palusol® είναι ένα πυριτικό πάνελ της BASF για τον τομέα της πυροπροστασίας.
Εφαρμόζεται σε πόρτες και παράθυρα πυροπροστασίας, καθώς και σε πυρίμαχα διαφράγματα για σωλήνες, καλώδια ή αγωγούς εξαερισμού.
Προστατεύει από τη φωτιά και τον καπνό, για να μην εξαπλωθούν και σε άλλα δωμάτια για μια δεδομένη χρονική περίοδο, συμπληρώνοντας τις αρθρώσεις και τα κενά.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το πυριτικό πάνελ διαστέλλεται υπό την επίδραση της θερμότητας και παράγει μια αφρώδη ουσία υπό πίεση.
Έτσι, δημιουργείται ένα μη εύφλεκτο και θερμομονωτικό αφρώδες διάφραγμα, ανθεκτικό στην πίεση.Το πάνελ Palusol πυροπροστασίας ταξινομείται ως άκαυστο δομικό υλικό.

Το νέο Palusol® SW είναι ένα έτοιμο προϊόν τύπου σάντουιτς αποτελούμενο από πάνελ Palusol πυροπροστασίας και μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας.
Μπορεί να ενσωματωθεί σε πόρτες πυροπροστασίας και έχει πιστοποίηση σύμφωνα με BS (British Standard ) και ASTM (American Society for Testing and Materials).
Πληροφορίες: palusol@basf.com Tηλ: +49 621-60-40487 Fax: +49 621-60-6640487
www.palusol.de