ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ: Προσοχή! Δεν είναι ασφαλή όλα τα κρεβατάκια της αγοράς όπου οι γονείς «παρκάρουν» ήσυχοι βρέφη και νήπια

Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. κρύβουν παγίδες τραυματισμών, ασφυξίας, ακόμη και πνιγμού.

Τα βρεφικά κρεβάτια και τα ανακλινόμενα νηπιακά παρκοκρέβατα της αγοράς όπου οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους για πολλές ώρες θεωρώντας ότι είναι ασφαλή, δεν είναι όλα ασφαλή.

Μερικά από αυτά, σε ποσοστό ανησυχητικό, εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμών, ασφυξίας, ακόμη και πνιγμού, καθώς δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα με έρευνα ευρωπαϊκού προγράμματος για την εποπτεία της αγοράς, από τα δείγματα που ελέγχθηκαν στις οχτώ χώρες – μέλη της Ε.Ε. που μετείχαν στο πρόγραμμα, διαπιστώθηκε ότι το 70% των δειγμάτων δεν ήταν συμμορφωμένα με τις μηχανικές προδιαγραφές και το 92% με τις συνολικές απαιτήσεις – μηχανικές, συσκευασίας, οδηγίες χρήσης, σήμανσης- του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 716 + Α1:2013 «Έπιπλα – Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση – Μέρος 1, Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και Μέθοδοι δοκιμής».
Από τους υπεύθυνους του προγράμματος δημοσιεύτηκαν τα παρακάτω τρία παραδείγματα κρεβατιών/παρκοκρέβατων μη συμμορφωμένων με τις προδιαγραφές και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν:

Παγίδες σε παιδικά κρεβατάκια/παρκοκρέβατα:

Αποτυχία δοκιμής 1: Η αλυσίδα δοκιμών πιάστηκε στις άκρες των κεφαλαριών. Ένα παιδί με κρεμασμένη γύρω από το λαιμό του την πιπίλα ή άλλα μέρη του ρουχισμού του, για παράδειγμα, μπορεί να τραυματιστεί ή να πνιγεί, αν αυτά πιαστούν στην προεξέχουσα άκρη των κεφαλαριών.
Αποτυχία δοκιμής 2: Ο ενδεχόμενος κίνδυνος εγκλωβισμού του κεφαλιού και του σβέρκου ενός μικρού παιδιού στην πλαστικοποιημένη υφασμάτινη τσέπη ενέχει δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία του.
Αποτυχία δοκιμής 3: Το πλευρικό κάγκελο του κρεβατιού δεν θεωρείται ασφαλές, δεδομένου ότι έσπασε κατά τη δοκιμή, με κίνδυνο τον εγκλωβισμό ενός μικρού παιδιού.

Το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον ασφάλεια των παιδικών κρεβατιών και ανακλινόμενων παιδικών κρεβατιών-παρκοκρέβατα- εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας -Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας-, από τoν Ιανουάριο 2014 έως το Φεβρουάριο 2016, με τη συμμετοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς οχτώ κρατών μελών:
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία.

Η συγκεκριμένη κοινή δράση συντονίζεται από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό PROSAFE -Product Safety Forum of Europe- και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κύριος στόχος της είναι να διασφαλισθεί ότι τα παιδικά κρεβατάκια και παρκοκρέβατα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. και τα οποία προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από συχνά αφύλακτα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους σε αυτά για πολλές ώρες κάθε μέρα, είναι ασφαλή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στην ενιαία αγορά 150 επιθεωρήσεις/έλεγχοι σε κατασκευαστές, εισαγωγείς, εμπόρους και διαδικτυακά καταστήματα επίπλων και συλλέχτηκαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς των συμμετεχόντων κρατών μελών 50 δείγματα παιδικών κρεβατιών και παρκοκρέβατων.

Τα δείγματα εξετάστηκαν εργαστηριακά ως προς το αν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας των σχετικών προτύπων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν το 70% των δειγμάτων δεν ήταν συμμορφωμένα με τις μηχανικές προδιαγραφές και το 92% με τις συνολικές απαιτήσεις ενός παιδικού κρεβατιού.

Τα αποτελέσματα αυτά κρίθηκαν πολύ ανησυχητικά, καθώς οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κρεβατάκια και παρκοκρέβατα είναι πτώσεις, παγίδευση μέρος του σώματος ενός παιδιού, ή ακόμα ασφυξία και πνιγμός.

Βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών του εν λόγω κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος εποπτείας της αγοράς, οι αρμόδιες εθνικές αρχές προέβησαν σε απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά των ελαττωματικών παιδικών κρεβατιών/παρκοκρέβατων, καθώς και σε απόσυρση κάποιων μοντέλων.

Από τα μοντέλα των δειγμάτων που εξετάσθηκαν τα 22, σχεδόν τα μισά, εκτιμήθηκαν ως μη ασφαλή από τις αρμόδιες αρχές των χωρών τους και έχουν ήδη αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά.

Περαιτέρω, εκτιμάται ότι θα δημοσιευθούν στο σύστημα RAPEX /Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Επικινδύνων Προϊόντων – πλην τροφίμων, 22 συνολικά κοινοποιήσεις σχετικά με παιδικά κρεβατάκια και παρκοκρέβατα. δόθηκε η δυνατότητα
Παράλληλα, σε 10 επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά δόθηκε η δυνατότητα να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες και να βελτιώσουν τα μοντέλα τους ώστε να είναι ασφαλή όταν θα διατίθενται για πώληση.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα βασίζονται σε δείγματα προϊόντων που προέρχονται από τις αγορές των 8 κρατών μελών που μετείχαν στην έρευνα.

Όπως σε κάθε δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς, τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι αρχές με στόχο τον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων.
Ωστόσο, επισημαίνεται σχετικά ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν μια στατιστικά έγκυρη εικόνα της κατάστασης του συνόλου της αγοράς, αν και τα δείγματα ελέγχθηκαν σε διαπιστευμένα εργαστήρια, δεδομένου ότι οι δοκιμές επικεντρώθηκαν σε αυτές τις απαιτήσεις ασφάλειας που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ασφάλεια των καταναλωτών.